Hyvän tekeminen paremmaksi

background image

Hyvän tekeminen paremmaksi

3

background image

38

Luku 3

Hyvän tekeminen paremmaksi

Tämän luvun tietojen avulla voit muokata ja laajentaa Mac Prota tarpeidesi mukaan.
Löydät tietoja tärkeistä menetelmistä seuraavista kohdista:

”Mac Pron avaaminen” sivulla 39

”Muistin asentaminen” sivulla 43

”Sisäisten tallennuslaitteiden asentaminen” sivulla 61

”PCI Express -korttien lisääminen” sivulla 74

”Sisäisen varmistuspariston vaihtaminen” sivulla 79

VAROITUS:

Apple suosittelee, että muistin, PCI Express -korttien ja sisäisten

tallennuslaitteiden asentamiseen käytetään Apple-huoltoa. Jos haluat ottaa yhteyttä
Applen valtuuttamaan huoltopalveluun tai Appleen huoltoasioissa, katso ”Lisätiedot,
huolto ja tuki” sivulla 99. Näiden osien asentaminen itse saattaa vaurioittaa tietokonetta
tavalla, jota takuu ei kata. Lisätietoja näistä ja muista takuukysymyksistä saat Applen
valtuuttamasta huoltopalvelusta tai Applen valtuuttamalta palveluntarjoajalta.

background image

39

Luku 3

Hyvän tekeminen paremmaksi