Sisäiset laajennusmahdollisuudet

background image

Sisäiset laajennusmahdollisuudet

Levykelkat (4)

Optisen aseman
kelkka

Paikka 1: Tuplaleveä
PCI Express
-grafiikkapaikka
(näytönohjain
asennettuna)

Muistipaikat (4 tai 8
paikkaa mallista riippuen)

Paikat 2–4: PCI Express

Paristo
(näytönohjaimen
takana)

background image

33

Luku 2

Elämä Mac Pron kanssa

Optiset asemat
Mac Prossa on yksi tai kaksi DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW SuperDrive-asemaa. Optisen
aseman vaihdosta kerrotaan kohdassa ”Optisen aseman vaihtaminen” sivulla 68.
Kovalevyt tai SSD-levyt
Mac Prossa on valmiiksi asennettuna enimmillään neljä levyä. Levyn asentamisesta ja
vaihtamisesta kerrotaan kohdassa ”Sisäisten tallennuslaitteiden asentaminen” sivulla 61.
PCI Express -paikat
Mac Prossa on kolme PCI Express -laajennuspaikkaa. Jos haluat asentaa PCI-kortteja
paikkoihin 2 - 4, katso ”Tietoja PCI Express -korteista” sivulla 74.
Paristo
Mac Pro käyttää sisäistä varmistusparistoa. Jos Mac Pron käynnistyksessä on ongelmia tai
jos järjestelmän päivä- ja aika-asetukset ovat usein väärin, paristo on ehkä vaihdettava.
Katso ”Sisäisen varmistuspariston vaihtaminen” sivulla 79.
Tuplaleveä PCI Express -grafiikkapaikka
Liitä jopa kaksi näyttöä PCI Express -grafiikkapaikassa (paikka 1) olevaan
näytönohjaimeen. Voit vaihtaa paikassa olevan ohjaimen ja asentaa lisänäytönohjaimia
PCI-paikkoihin 2 - 4. Katso ”Tietoja PCI Express -korteista” sivulla 74.
Muistipaikat
Mac Prossa on mallista riippuen neljä tai kahdeksan muistin laajennuspaikkaa. Voit
lisätä muistia asentamalla muistipaikkoihin PC3-10600E DDR3 ECC SDRAM UDIMM
-muistimoduuleja (1333 MHz). Kohdassa ”Muistin asentaminen” sivulla 43 annetaan tietoja
Mac Pron muistityypistä.

background image

34

Luku 2

Elämä Mac Pron kanssa