Finde serienummeret

background image

Finde serienummeret

Brug en af disse metoder til at finde Mac Pros serienummer:

Vælg () på menulinjen, og vælg Om denne Mac. Klik på versionsnummeret under
ordene “Mac OS X” for at se Mac OS X-versionsnummeret, build-versionen og
serienummeret.

Åbn Oplysninger om system (i mappen Hjælpeprogrammer i Launchpad).

Se på konfigurationsetiketten, som findes på bagsiden af Mac Pro i nærheden af
skærmportene.